هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع انسانی برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: پنجمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی با سخنرانی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تات برگزار شد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، رییس سازمان تات در قسمتی از سخنان خود گفت: افزایش بهره وری ریشه در تولیدات علمی و فناورانه دارد.
خیام نکویی افزود:باید شاهد افزایش و سرعت بخشیدن تولیدات علمی هم از لحاظ کمی و هم کیفی باشیم.
وی افزود: بیش از ۲۵ درصد تولیدات علمی کشور در بخش کشاورزی به سازمان تات تعلق دارد که عمدتا این تولیدات وارد بخش های آموزش و ترویج می شود.
خیام نکویی ادامه داد: تولیدات علمی باعث خودکفایی و در نهایت امنیت غذایی کشور می شود.

ما نباید شاهد مرگ کتاب باشیم

دومین سخنران پنجمین دوره هفته ملی کتاب و منابع طبیعی رییس دانشگاه شهید بهشتی بود، آقامیری طی سخنانی گفت: آمارها نشان می دهد که مطالعه کتاب در کشور و همچنین در سطح جهانی به شدت پایین بوده و رقم اندکی را به خود اختصاص دارد.
رییس دانشگاه شهید بهشتی با جنایت فناوری خواندن عدم کتابخوانی جامعه جهانی گفت: ما نباید شاهد مرگ کتاب باشیم و باید مسوولان فرهنگی کشور در مورد آن فکر کرده و عملیاتی کنند.
آقامیری با در نظر گرفتن جایگاه علمی و تحقیقاتی سازمان تات در بخش کشاورزی گفت: سازمان تات با دارا بودن بیش از ۱۰هزار هیات علمی و همچنین تولیدات فناورانه و تحقیقاتی می تواند در عرصه منطقه ای و جهانی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

ریشه قدرت در علم است

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ریشه قدرت در علم است.
احمدوند افزود؛ ریشه قدرت در علم است و کشوری که تولید علم و دانش میکند، قدرتی پایدار و واقعی دارد.
وی افزود: از همین روی جایگاه سازمان تات با در نظر گرفتن دستاوردها و تولیدات علمی و پژوهشی سازمان جایگاه ویژه و رفیعی در بخش کشاورزی است.
وی افزود: موضوعی که باید در نظر گرفته شود این است که در کنار تولیدات علمی ،امید و تلاش را هم باید تولید کرد.
احمدوند با نگاهی به آمار تولیدات کتاب در کشور گفت: ۱۱۰ هزار عنوان کتاب در سال تولید و منتشر می شود و با در نظر گرفتن نظرسنجی های انجام شده، آمار مطالعه در کشور بیش از ۳۵ دقیقه در روز است.
وی گفت: کتابخوانی احتیاج به فرهنگ‌سازی دارد و دستوری نیست.