موسسه گیاه‌پزشکی برگزار کرد؛ وبینار آموزشی تولید و كاربرد زنبور تریكوگراما

پایگاه خبری DA1news: با توجه به اهمیت زنبورهای تریکوگراما در مبارزه بیولوژیک علیه آفات گیاهی، وبینار آموزشی تولید و کاربرد زنبور تریکوگراما توسط محمدرضا عطاران و همت دادپور مغانلو اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در سطح ملی برگزار شد.
به گزارش اخبار رزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، دادپور تعداد نسل زیاد، چند میزبانه بودن، سازگاری با اقلیمهای مختلف و قابلت پرورش روی میزبانهای واسط را از ویژگی های بارز این حشرات مفید برشمرد و گفت: یکی از روشهای مبارزه با آفات گیاهان زراعی و باغی استفاده از حشرات مفید موجود در طبیعت است. زنبورهای پارازیتوئید جنس Trichogramma یکی از مهمترین عوامل کنترل کننده آفات به خصوص پروانه ها به شمار می روند.

وی افزود: زنبور تریکوگراما با ایجاد سوراخ در پوسته تخم آفت 2-1 عدد تخم در آن قرار می دهد، که بعد از ۸ تا ۱۲ روز زنبور از داخل تخم خارج می شود. هر زنبور ماده در حدود ۴۰ تا ۷۰ عدد تخم میزبان را پارازیت می کند.

عطاران ضمن اشاره به چالشهای کاربرد و توسعه استفاده از زنبورهای تریکوگراما گفت: توسعه مصرف این عوامل مستلزم پیش بینی و تدارک زیرساختهای مناسب در برنامه های کاربرد زنبور تریکوگراما است. در غیر این صورت توسعه کاربرد زنبور تریکوگراما با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی جمعیت مناسب این زنبورها و زمان و مکان مناسب حضور آنها در مزارع و باغات را از جمله این شرایط مطرح کرد و افزود: این زنبور قابلیت هایی را داراست که باید آنرا شناخت و در این زنبورها بواسطه قابلیت تکثیر انبوه در شرایط آزمایشگاهی، می توانند در مزارع با روشهای مناسب توزیع وخسارت آفت را از همان ابتدا و قبل از تفریخ تخم سد کنند.

در ادامه مواردی در خصوص جمع آوری اکوتیپهای زنبور از طبیعت و شیوه دست یابی به اکوتیپهای برتر و پراکنش زنبورها توسط اعضای هیات علمی موسسه ارائه شد.