قاسمی: بستر فعالیت‌ها به سمت برون سپاری و قطع تصدی‌گری پیش برود

پایگاه خبری DA1news: معاون آموزش و ترویج سازمان تات در جلسه مشترک فی‌مابین موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر توسعه همکاری‌های مشترک به منظور رفع برخی از چالش‌های بخش کشاورزی تأکید کرد.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در اجرای بند هفت آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1401/1/27هیئت وزیران جلسه ای مشترک به منظور تشریح دستورالعمل تدوین شده در سازمان نظام مهندسی در خصوص نحوه بهره مندی از سهم دانش در تولید کشاورزی و بررسی راهکارهای توسعه همکاری های فی مابین موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار شد.

معاون آموزش و ترویج سازمان تات با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بکر است و چالش های بسیاری دارد بیان کرد: برای توسعه بخش کشاورزی و رفع چالش‌های موجود نیاز به همفکری همه کنش‌گران می باشد؛ نظام مهندسی نیز یکی از این کنش‌گران است؛ ما اعتقاد داریم نظام مهندسی باید بهبود یابد و نقش خود را در این زمینه، بهتر از گذشته ایفا نماید.
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی ضمن اشاره به اهمیت جایگاه نظام مهندسی در کشور اضافه کرد: نظام مهندسی ظرفیت بزرگی است و سهم خودش را در پوشش خلاء عملکرد در بخش کشاورزی دارد، ولی هنوز مانند یک نهال در حال رشد است.
محمدمهدی قاسمی با تأکید بر نقش معاونت آموزش و ترویج به عنوان سیاستگذار و متولی اصلی مباحث آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی گفت: بسیاری از مواردی که در پیش‌نویس دستورالعمل مذکور آمده است، جزو ریل‌گذاری موسسه بوده و همکاران ما در آموزش و ترویج، تحقیقات و مطالعات علمی یا بکارگیری شیوه های مختلف مشغول این فعالیت‌ها هستند؛ بنابراین ما نقطه نظرات خود را به عنوان مرجع آموزش و ترویج مطرح می نماییم تا مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خصوص دستورالعمل تدوین شده در خصوص نحوه بهره‌مندی از سهم دانش گفت: انتقاداتی به این دستورالعمل وارد است که بایستی با همفکری ارکان ذی‌مدخل اصلاحات مدنظر انجام شود. به عنوان مثال بستر فعالیت‌ها به سمت برون سپاری و قطع تصدی‌گری پیش برود. اگر نگاه خودگردان در این موضوع داشته باشیم، شاید نظام صلاحیت حرفه‌ای آرمان این طرح باشد و بتواند در این زمینه کمک نماید تا افراد متخصص و آگاه با دانش و ویژگی های مورد نظر در عرصه حضور پیدا نمایند.
قاسمی در پایان ضمن جمع‌بندی اظهار کرد: باید فعالیت‌های آموزش و ترویج و نظام مهندسی توسعه پیدا کند و تعاملات فی مابین افزایش یابد تا سبب تسریع در امور شود؛ برای محقق شدن این مهم بایستی کنار یکدیگر هم‌افزایی داشته باشیم تا یک طرح و دستورالعمل جامع و کامل به نحوی که خدشه ای به آن وارد نشود تهیه، تنظیم و ارایه شود. ما به عنوان سیاستگذار آموزش و ترویج و عضو نظام مهندسی وظیفه داریم که در این زمینه کمک نمائیم.
گفتنی است در این جلسه معاونین، مدیران کل موسسه، امید خراسانی معاون آموزشی و فنی و امجد پیام مجری امور شاغلین حرفه ای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور حضور داشتند.