تجهیز پهنه های ترویجی استان قزوین به سامانه‌ های مدیریت هوشمند

پایگاه خبری DA1news: احمد مستخدمی گفت: پهنه های ترویجی کشاورزی استان قزوین به سامانه‌ های مدیریت هوشمند کشاورزی مجهز شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، احمد مستخدمی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در نشست پیاده سازی ایستگاههای مجازی هواشناسی در۸۳ پهنه کشاورزی در سراسر استان که با حضور مدیر پیشران واحد‌های فن آور کشاورزی سازمان و مدیران و کارشناسان شرکت هوش آب در محل مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برگزار شد گفت: پهنه های ترویجی کشاورزی استان مجهز به سامانه‌ های مدیریت هوشمند کشاورزی می شوند.

این طرح در راستای ارتقای دانش فنی بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی استان اجرا می شود.

گفتنی است؛ در این نشست ضمن بررسی روش های پیاده سازی سامانه مذکور نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش بهره وری آب بر اساس داده های اقلیمی و هواشناسی مبنی بر رعایت الگوی کشت بحث و تبادل نظر شد.