آب، انرژی، غذا، درآمد: پتانسیل آگروولتائیک

پایگاه خبری DA1news: آگروولتائیک (Agrivoltaics) مفهومی است که ترکیبی از تولید برق فتوولتائیک و تولید کشاورزی است و فرصتی را

بیشتر بخوانید