چهارمین نمایشگاه جامع کشاورزی استان سمنان برگزار می شود

پایگاه خبری DA1news:  رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان از برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی استان خبر داد. به گزارش اخبار

بیشتر بخوانید

تعداد واحدهای فناور کشاورزی استان سمنان به ۳۲ واحد رسید

پایگاه خبری Da1news: رئیس سازمان جهاد کشاورزی سمنان با بیان اینکه توسعه سرمایه گذاری و افزایش بهره وری حوزه کشاورزی

بیشتر بخوانید

برای حمایت از کشاورز باید به سمت کشاورزی قراردادی رفت

Da1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: کشاورزی قراردادی در قالب کشت گندم در وسعت ۲۰

بیشتر بخوانید