توصیه های فنی برای جلوگیری از شیوع بیماری های گندم در استان مازندران

پایگاه خبری Da1news: مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي مازندران توصیه های فنی و سموم مناسب برای جلوگیری از شیوع بیماری های گندم را اعلام کرد.

به گزارشاخبار روزانه کشاورزی به نقل از  مازندپاج، عبدالرحمن زاغی با اشاره به بارندگی های اخیر و شرایط مساعد دمایی برای شیوع و گسترش بیماری های لکه برگی گندم از جمله زنگ های غلات، سفیدک ها و لکه خرمایی به ویژه در اراضی دشت و ساحلی که زهکشی مناسب ندارند، به مراقبت از مزارع گندم برای جلوگیری از شیوع بیماری های یاد شده تاکید کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران به پایش و نظارت مستمر هفتگی مزارع گندم در طول دوره داشت و هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی برای بررسی نمونه های مشکوک به بیماری و اخذ توصیه های فنی برای مبارزه اصولی و بموقع تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم مبارزه به موقع با علف های هرز گندم به ویژه علف های هرز نازک برگ حاشیه مزارع و روی مرزها در پیشگیری از ایجاد بیماری و یا توسعه کانون های آلوده، تصریح کرد: مصرف متعادل کودهای ازته و تاکید بر مصرف کودهای پتاسه با نظر کارشناسان تغذیه در پیشگیری و کاهش خسارت بیماری ها بسیار مثمر ثمر است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران به استفاده از قارچکش های مجاز توصیه شده در سایت سازمان حفظ نباتات کشور به آدرس (www.ppo.ir ) نظیر فولیکور بمیزان یک لیتر در هکتار یا آمیستار اکسترا به میزان 0/75 لیتر برای کنترل زنگ های غلات و لکه برگی ها و قارچکش فالکن بمیزان 0/75 لیتر یا رکس دو به میزان 0/5 لیتر در هکتار برای کنترل فوزاریوم خوشه در مرحله گلدهی تاکید کرد.

 

وی در خاتمه توجه به پیش بینی هواشناسی و رعایت نکات ایمنی نظیر استفاده از ماسک، عینک، لباس مناسب، عدم خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن هنگام سمپاشی و شستن اعضای آلوده پس از اتمام کار با آب و صابون را الزامی دانست.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *