صدور 758 فقره سند تک برگی اراضی کشاورزی در آذربایجان غربی

DA1news: مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طبق تفاهم نامه‌ منعقده فی مابین سازمان ثبت اسناد و

بیشتر بخوانید