مبارزه با علف های هرز در سطح ۱۴۳۶ هکتار از مزارع گندم و جو استان خراسان رضوی

پایگاه خبری Da1news: حلاج نیا مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی وضعیت مبارزه با علفهای هرز در استان

بیشتر بخوانید

برگزاری آیین رونمایی از كشاورزی كم نهاده با حضور معاون آموزش و ترویج سازمان و رئیس موسسه آموزش و ترویج كشاورزی

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

بیشتر بخوانید

برگزاری کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی

پایگاه خبری Da1news: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حضور رییس سازمان، مدیر امور اراضی،

بیشتر بخوانید