به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مجتبی دهقان پور در حاشیه بازدید از شبکه های انتقال آب سد درودزن در شهرستان زرقان تصریح کرد: اولین رها سازی آب مذکور در سال زراعی جاری از سیزدهم اسفندماه در شهرستان خرامه شروع شده است و بر اساس پیش بینی ها تا بیستم فروردین ماه ادامه دارد.

به گفته وی؛ رها سازی مذکور در راستای تولید محصولات زراعی جو، گندم و گلرنگ در اراضی زیر دست سد درودزن است و با توجه به بازدیدهای کارشناسی و مصوبات کارگروه آب کشاورزی استان فارس صورت گرفت.

این مقام مسئول اظهار کرد: سهم شهرستان خرامه 24 میلیون مترمکعب آب برای 23 هزار هکتار بوده است و تا دوم فرودین ماه رهاسازی حقابه این شهرستان پایان یافت.

دهقان پور با بیان اینکه حقابه مربوط به اراضی کشاورزی شهرستان های زرقان و مرودشت هم اکنون در حال رهاسازی است، تصریح کرد: سهم شهرستان زرقان حدود 30 میلیون مترمکعب برای اراضی زراعی در سطح 24 هزارهکتار است.

وی ابراز کرد: قریب به 50 میلیون مترمکعب آب سد درود زن نیز در سطح 33 هزار هکتار از اراضی شهرستان مرودشت رهاسازی می شود.

او بیان کرد: با توجه به بارش های مناسب و میزان آب موجود در پشت سد درودزن، پیش بینی می شود بیش از 200 هزارتن گندم در این اراضی تولید شود که نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تاریخ و میزان رها سازی نوبت دوم آب سددرودزن بر اساس بازدیدهای مستمر و کارشناسی بعدی مشخص می شود.