قاسمی: دولت از تصدی گری به تنظیم گری تغییر ماهیت دهد

پایگاه خبری DA1news: معاون سازمان تات گفت: دولت از تصدی گری به تنظیم گری تغییر ماهیت داده و سیاستگذار و برنامه‌ریز خوبی در همه بخش‌ها باشد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط‌عمومی‌ موسسه‌ آموزش‌ و ترویج‌ کشاورزی محمد مهدی قاسمی طی نشست با اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری و ارشد ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه تربیت مدرس به موضوع شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور،تنوع جامعه کشاورزی و آحاد جامعه ایران اشاره کرد و گفت: چالش‌های موجود سبب گستردگی کار در حوزه آموزش و ترویج است.از طرفی چالش بیشتر، زمینه را برای فعالیت بیشتر فراهم می کند که از رهگذر آموزش و ترویج قابل حل خواهد بود.

قاسمی افزود: اما از طرفی حل تمام مسائل و مشکلات مذکور برای ما میسر و امکانپذیر نیست و یاری سایر بخش های مرتبط از جمله دانشگاه ها،شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را می‌طلبد که بتوانند نقش‌آفرینی کنند.
معاون سازمان تات ادامه داد:به منظور نیل به نتایج مطلوب در این زمینه لازم است دولت از تصدی گری به تنظیم گری تغییر ماهیت داده و سیاستگذار و برنامه‌ریز خوبی در همه بخش‌ها باشد، بخش خصوصی که دانش لازم را دارند ورود کنند؛ ما نیز در آموزش و ترویج کشاورزی نقش راهبری و تنظیم گری را بر عهده بگیریم.

وی افزود:از جمله وظایف مهم ما توانمندسازی مخاطبین به منظور افزایش دانش و دانش‌بنیانی، بهره‌وری و درنهایت تحقق امنیت غذایی است؛بنابراین عزم ما ورود به حوزه هوش مصنوعی و استفاده از ظرفیت‌هایITبرای انتقال دانش به کشاورزان است تا بتوان از طریق پلتفرم‌هایی برپایه افزوده مجازی و متاورس،دستاوردهای دانش‌بنیان کشاورزی را به صورت دائمی در اختیار کشاورزان قرارداد.در همین راستا بستری برای بکارگیری ظرفیت‌های دانشگاهیان در شرکت‌های فنی‌و‌مهندسی و مشاوره‌ای فراهم خواهد شد.