فراخوان همایش ملی پنجاهمین سال تأسیس سازمان تات منتشر شد

پایگاه خبری DA1news: دبیرخانه همایش ملی پنجاهمین سال تأسیس سازمان تات با محوریت 7 موضوع فراخوان داد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، دبیرخانه همایش ملی پنجاهمین سال تأسیس سازمان تات طی انتشار فراخوانی به مناسبت 50 سال تلاش سازمان تات و در راستای تکیه‌ بر خرد جمعی و تبیین ظرفیت های موجود سازمان تات دعوت بع عمل آورد

بر اساس این گزارش در فراخوان سازمان تات آمده است: در راستای تکیه‌ بر خرد جمعی و تبیین ظرفیت های موجود سازمان تات، دبیرخانه این همایش از انتشار 7 فراخوان در محورهای زیر خبر داد.

– فراخوان ثبت ایده‌های نوآورانه و فناورانه در توسعه بخش کشاورزی،
– فراخوان پیشنهاد ایده برای برگزاری همایش ملی،
– فراخوان پیشنهاد شعار برای برگزاری همایش ملی
– فراخوان ثبت دستاوردها و رویدادهای ممتاز و معرفی پدیدآورندگان آن‌ها،
– فراخوان گردآوری، ثبت و انتشار اطلاعات کتاب‌های مرجع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتشار یافته از سال 1393 یا در حال انتشار،
– فراخوان تدوین فهرستگان اسناد مهم و راهبردی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،
– فراخوان شناسایی داوطلبان همکاری در همایش ملی.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی این همایش در تاریخ 9 تیرماه سال 1403 برگزار خواهد شد.