ایوانی گزارش داد: کمباین های کاه کوب و گندم های گمشده

پایگاه خبری DA1news: افشین ایوانی از گندم های گمشده توسط کمباین های کاه کوب سخن گفت.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، افشین ایوانی عضو هیات علمی و معاون بخش تحقیقات ماشین های کشاورزی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی در نشست خبری روز ملی گندم و نان، در خصوص گندم های گمشده به توضیح این موضوع پرداخت.

ایوانی گفت: در مرداد ماه 1402 با بررسی ناوگان (کمباین) برداشت گندم که توسط شرکتهای تولید کننده داخلی و همچنین خارجی تولید شده بودند با مقوله ای به نام گندم های گمشده مواجه شدیم.

معاون بخش تحقیقات ماشین های کشاورزی توضیح داد و گفت: این پژوهش و بررسی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان همدان و همچنین مرکز توسعه مکانیزاسیون و تولیدکنندگان کمباین در سال 1402 صورت گرفت.

وی گفت: بر طبق بررسی های صورت گرفته برای اولین بار در کشور مشخص شد که مقداری از گندم های تولید شده هنگام برداشت محصول به اصطلاح گم می شوند.

ایوانی افزود: با در نظر گرفتن این موضوع  مهم و با تحقیق، مشخص شد که کمباین هایی که کاه کوب دارند( کاهکوب ها در ایران با خارج شدن کمبابینها از استاندارد، ساخته می شود) این نقص را در خود دارند که مقداری از محصول نه در انبار کمباین قرار میگیرد و نه به همراه کاه خارج شده خوراک دام میشوند و در آخر نه خوراک حشرات روی زمین می شوند.

وی ادامه داد: طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این گندم به اصطلاح گمشده، توسط کاهکوبهای تعبیه شده در کمباین، به هوا پراکنده می شود.

افشین ایوانی در خصوص این پژوهش حاکمیتی گفت: مقایسه تلفات کلی گندم در کمباین های کاهکوب و معمولی در کشور نشان می دهد که خسارت ناشی از گندم گمشده به کل کشور طبق قیمت مصوب 1402 بر حسب هزار میلیارد تومان درسال، 13.36 همت و در بعضی کمباین های 10.66 همت برآورد شده است.

وی درباره ارزش تقریبی گندم گمشده افزود: ارزشی تقریبی گندم گمشده در کمباین های مختلف ظبق قیمت مصوب 1402 بر حسب میلیون ریال در هکتار از 4 تا 36 میلیون ریال در هکتار محاسبه شده است.

معاون بخش تحقیقات ماشین های کشاورزی اظهار داشت: بر طبق پژوهش صورت گرفته و نتایج به دست آمده به تولیدکنندگان کمباین در سراسر کشور تاکید و دستورالعمل شد که در خصوص استانداردسازی  و بهینه کردن کمباین های کاهکوب تولیدی خود اقدام کنند.