انار صادراتی ایران ارزان‌تر از انار بازار داخلی / پیدا کنید پرتقال فروش را!

( DA1NEWS) اخبار روزانه کشاورزی؛ واکاوی داده‌های مرکز آمار و گمرک ایران نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر کیلو انار صادراتی

بیشتر بخوانید