دکتر خیام نکویی عنوان کرد: ظهور و بروز آثار کارهای مشارکتی در بین موسسات سازمان

پایگاه خبری DA1news: دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان در جلسه شورای مدیران گفت: انجام پروژه های مشترک

بیشتر بخوانید

رونق بازار نانو با فعالیت بیش از ۳۰۰ شرکت دانش بنیان

به گزارش DA1news: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان اعلام کرد: ۲۷۱ شرکت تولیدکننده محصول نانو و ۶۴ شرکت

بیشتر بخوانید