برگزاری کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی

پایگاه خبری Da1news: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حضور رییس سازمان، مدیر امور اراضی،

بیشتر بخوانید

همایش بانک وبیمه کشاورزی استان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش DA1news: همایش بانک وبیمه کشاورزی استان خراسان رضوی با حضور رئیس سازمان ، مدیر شعب بانک کشاورزی استان

بیشتر بخوانید

جمع آوری سموم تاریخ گذشته در خراسان رضوی

پایگاه خبری DA1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: ۱۶.۵ تن سموم تاریخ گذشته طی ۱۰ سال

بیشتر بخوانید