توکلی خبر داد: الگوی تولید در گلخانه‌های استان بوشهر تغییر کرد

پایگاه خبری DA1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و

بیشتر بخوانید

کشاورزان از آتش زدن باقیمانده محصولات کشاورزی در مزارع خودداری کنند

پایگاه خبری Da1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به خشک شدن مزارع و

بیشتر بخوانید

صادرات ۱۴۰ هزار تنی محصول گوجه‌فرنگی از استان بوشهر

پایگاه خبری DA1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به تولید ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی

بیشتر بخوانید

حفظ نباتات خبر داد: احتمال طغیان کنه های تار عنکبوتی خرما در استان بوشهر

پایگاه خبری Da1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر : با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، کاهش

بیشتر بخوانید

نخلستان‌های بوشهر در معرض تهدید آفت کرم میوه‌خوار خرما

پایگاه خبری Da1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط دمایی، رطوبتی و کاهش

بیشتر بخوانید

۴۲۰ هزار تن گوجه‌فرنگی خارج از فصل از مزارع استان بوشهر روانه بازار شد

پایگاه خبری Da1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از برداشت ۴۲۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی خارج

بیشتر بخوانید

در حال حاضر شرایط برای حمله ملخ صحرایی به استان های جنوبی مساعد نیست

پایگاه خبری DA1news: مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کارگاه آموزشی منطقه ای مبارزه با ملخ صحرایی با

بیشتر بخوانید