کشاورز سلطانیه‌ای نمونه ملی در حوزه آبخیزداری مکانیک شد

به گزارش DA1news: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: نعمت نیکزاد، ساکن روستای بوئین شهرستان

بیشتر بخوانید

حفاظت از جنگل از موضوعات اصلی است

به گزارش DA1news: معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان منابع طبیعی کشور گفت: این سازمان در برنامه چهار ساله،

بیشتر بخوانید