توکلی خبر داد: الگوی تولید در گلخانه‌های استان بوشهر تغییر کرد

پایگاه خبری DA1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و

بیشتر بخوانید

کشاورزان از آتش زدن باقیمانده محصولات کشاورزی در مزارع خودداری کنند

پایگاه خبری Da1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به خشک شدن مزارع و

بیشتر بخوانید

صادرات ۱۴۰ هزار تنی محصول گوجه‌فرنگی از استان بوشهر

پایگاه خبری DA1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به تولید ۶۰۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی

بیشتر بخوانید

حفظ نباتات خبر داد: احتمال طغیان کنه های تار عنکبوتی خرما در استان بوشهر

پایگاه خبری Da1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر : با توجه به گرم شدن تدریجی هوا، کاهش

بیشتر بخوانید

خرید ۲۰ هزار تن گندم کشاورزان استان بوشهر توسط شبکه تعاون روستایی

پایگاه خبری DA1news:  بیست هزار تن گندم توسط مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان بوشهر خریداری شد. به گزارش DA1news

بیشتر بخوانید

نخلستان‌های بوشهر در معرض تهدید آفت کرم میوه‌خوار خرما

پایگاه خبری Da1news: مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط دمایی، رطوبتی و کاهش

بیشتر بخوانید

برنامه توزیع کودهای یارانه‌ای در بوشهر ۱۰۰ درصد محقق شد

پایگاه خبری DA1news: مدیر خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: سهمیه سالانه کودهای شیمیایی یارانه‌ای استان بوشهر، بر اساس برنامه

بیشتر بخوانید

۴۲۰ هزار تن گوجه‌فرنگی خارج از فصل از مزارع استان بوشهر روانه بازار شد

پایگاه خبری Da1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از برداشت ۴۲۰ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی خارج

بیشتر بخوانید

در حال حاضر شرایط برای حمله ملخ صحرایی به استان های جنوبی مساعد نیست

پایگاه خبری DA1news: مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کارگاه آموزشی منطقه ای مبارزه با ملخ صحرایی با

بیشتر بخوانید

تمرکز جشنواره بین‌المللی خرما بر تقویت صادرات

پایگاه خبری DA1news: عضو کمیته اجرایی چهارمین جشنواره بین المللی خرما در استان بوشهر گفت: تمرکز استان های خرماخیز بر

بیشتر بخوانید