کنگره ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست پایدار برگزار می شود

پایگاه خبری DA1news: دهمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست پایدار برگزار می شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی معاونت آموزش و ترویج کشاورزی دهمین کنگره ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست پایدار با همکاری موسسه آموزش و ترویج و انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی و دانشگاه تهران برگزار می شود

بر اساس این گزارش محورهای این کنگره را  الزام های بومی، روندهای آتی و معماری علم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ، حکمرانی نوین در ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، مطالعات تطبیقی آموزش عالی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست را مطرح و در بر خواهد گرفت.

همچنین از دیگر محورهای کنگره ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست پایدار را مسئولیت اجتماعی نظام آموزش عالی کشاورزی، زیست بوم های توسعه دانش بنیان و فناوری های نوظهور، ارتباطات، رسانه و تغییر اجتماعی در کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در نظریه و عمل، آینده پژوهی نظام های ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست است.

به گزارش خبرنگار ما این کنگره در تاریخ 4 و 5 آبانماه 1403 برگزار می شود و زمان ارسال مقاله 20 تیر اعلام گردیده و مهلت ثبت نام جهت شرکت در کنگره ۱۵ مهر ۱۴۰۳ اعلام شده است.