قاسمی: کارسپاری کار مردم به دست مردم بهترین الگو برای توسعه است

پایگاه خبری َِDA1news: جلسه مشترک معاون آموزش و ترویج سازمان تات با رئيس سازمان مرکزی تعاون روستایی برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی محمدمهدی قاسمی با توجه به اهمیت موضوع تشکلها و تعاونی‌ها در توسعه بخش کشاورزی و شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم بیان کرد: معاونت آموزش و ترویج این آمادگی را دارد تا با شناسایی زمینه های مشترک همکاری و بررسی مسایل و مشکلات تشکل‌ها احصا شده توسط تعاون روستایی، برنامه اقدام مشترک را تهیه و تدوین نماید.

وی اضافه کرد توانمندسازی اتحادیه ها و کارسپاری کار مردم به دست مردم بهترین الگو برای توسعه خواهد بود و بر تقویت تعاونی ها و شکل گیری اتحادیه ها نیز تاکید کرد.

ایوب فصاحت نیز ضمن پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، بر تدوین برنامه مشترک، معرفی تشکلها، واگذاری امور تولید کنندگان به دست این تشکلها و توانمندسازی اعضا تأکید کرد.

گفتنی است مریم طهماسبی و عبدالله موموندی از مدیران کل موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در این جلسه حضور داشتند.