عباسی عنوان کرد: هوشمندسازی سیستم های نوین آبیاری؛ افزایش 50درصدی عملکرد و بهره وری بالا

پایگاه خبری DA1news: فریبر عباسی گفت: طی سه دهه تلاش 3 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده است.
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، فریبرز عباسی مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با حضور در کارگاه آموزشی استفاده از سامانه های نوین و هوشمند آبیاری کشور در شانزدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی استان مرکزی گفت: استفاده از سامانه های نوین آبیاری در مصرف بهینه آب، ارتقاء بهره وری و تامین امنیت غذایی کشور اهمیت بسزایی خواهد داشت.
عباسی گفت: با تلاش وزارت جهاد و بهره برداران  کشاورزی توانسته ایم 3 میلیون هکتاراز اراضی کشاورزی ابی کشور را به این سامانه های مجهز کنیم.
وی افزود: طبق تحقیقات انجام شده توسط محقیق کشاورزی و دانشگاهی، استفاده از سامانه های نوین آبیاری، حدود 30 الی 40 درصد راندمان بهره وری و همچنین افزایش عملکرد محصول را دارد.
عباسی گفت: یکی از وظایف اصلی ما معرفی و اراده راه حلهای استفاده هرچه بیشتر کشاورزان ازسیستم های آبیاری و همچنین آموزش و ترویج در جهت استفاده صحیح  بهره برداری و نگهداری درست از سیستم های آبیاری است.
مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور گفت: استفاده از ظرفیت های هوشمندسازی سیستم های آبیاری می تواند عملکرد بهتر و کارایی بهتری به بهره برداران ارائه دهد.
عباسی افزود: در راستای هوشمندسازی سیستم های آبیاری کشور طی سه سال تلاشی که صورت گرفته است توانسته ایم حدود 5هزار هکتار پایلوت در کشور اجرایی شود.
وی تصریح کرد: استفاده از سیستم های هوشمند آبیاری در کنار سیستم های نوین آبیاری، موجب افزایش بهره ورزی و عملکرد  50 درصدی می شود.