سومین جلسه نخبگانی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شد

پایگاه خبری Da1news: سومین جلسه نخبگانی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال ۱۴۰۳، با حضور صاحب نظران و پیشکسوتان حوزه منابع طبیعی برگزار شد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، ، سومین جلسه نخبگانی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با موضوع “توسعه اصولی و پایدار دیم کاری گیاهان دارویی در کشور“ برگزار شد.

علی علیزاده مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در ابتدای اسن جلسه گفت: برخی از دغدغه های کلان منابع طبیعی را چهارچوب بندی کردیم و به عنوان مباحث مورد چالش در در سلسله جلسات نخبگانی و با حضور صاحب نظران و پیشکسوتان این عرصه مطرح کرده ایم تا با استفاده از تجارب ارزشمند این نخبگان بتوانیم به راهکارهای مناسب حل این دغدغه ها برسیم.

وی افزود: موضوع جلسه امروز با عنوان: “توسعه اصولی و پایدار دیم کاری گیاهان دارویی در کشور” به ویژه در دیمزارهای کم بازده است و امیدواریم نهایتاً، راهکارهای مناسبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارها، به ویژه در دیمزارهای کم بازده بدست آید.

علیزاده خاطرنشان کرد: چکیده مطالب جلسات نخبگانی به صورت مکتوب برای سیاستگذاران و تصمیم گیران اجرایی کشور و وزارت جهاد کشاورزی ارسال می شود لذا امیدواریم با کمک شرکت کنندگان در این جلسات، به جمع بندی مناسب و مطلوب برسیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در ادامه به دلایل پرداختن مؤسسه به موضوع جلسه امروز اشاره کرد و گفت: اولین دلیل، دغدغه این مؤسسه درخصوص حفاظت از منابع طبیعی است و متأسفانه شاهد هستیم افرادی با هدف تثبیت تملک خود بر اراضی، چه قانونی و چه غیرقانونی به خاطر دیم کاری، این اراضی را شخم می زنند که این کار تبعات منفی زیست محیطی دارد ازجمله: باعث کاهش تنوع زیستی، افزایش فرسایش خاک، عدم امکان نفوذ باران به خاک در نتیجه، سیلاب و شستن خاک می شود، لذا از نگاه منابع طبیعی، این نوع دیم کاری، به نفع کشور نیست.

وی افزود: دومین دلیل، قدمت و پهنه فعالیت های این مؤسسه در حوزه تحقیقات گیاهان دارویی است که موجب شد امروز به موضوع فوق بپردازیم. لذا اگر موضوع توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارها به ویژه، دیمزارهای کم بازده ترویج شود، تبعات مثبتی ازجمله افزایش تنوع زیستی، حفظ خاک و افزایش عایدی برای کشاورزان را به دنبال خواهد داشت.

علیزاده ضمن اشاره به آمارهای مرتبط با موضوع کشت دیم در کشور گفت: حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون هکتار اراضی زراعی در کشور وجود دارد که یک سوم آن ، آیش؛ یک سوم آن، آبی و یک سوم آن، دیم است. وی افزود: عملکرد تولید محصول در کشت دیم کشور، پایین است لذا باید راهی برای انتفاع بیشتر از دیمزارها بیابیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ادامه داد: خوشبختانه در سطح وزارت جهاد کشاورزی، طرحی ملی با عنوان جهش تولید در دیمزارها به اجرا در آمده که خیلی با گیاهان دارویی ارتباط ندارد و در این طرح که با تمرکز بر محصولاتی مانند گندم شکل گرفته، تلاش شده تا با حمایت از دیم کاران، عملکرد اراضی دیم کشور افزایش یابد.

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ظرفیت هایی تحت عنوان دیمزارهای کم بازده همچنین، مراتع تخریب شده در کشور وجود دارند که می توانند به کشت گیاهان دارویی اختصاص یابند.

در این نشست، نظرات سایر شرکت کنندگان در ارتباط با موضوع جلسه، به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.