احداث و بهسازی ۲۶ کیلومتر کانال‌ آبیاری عمومی در مزارع اصفهان

پایگاه خبری DA1news:  کانال‌ 26 کیلومتر آبیاری عمومی در مزارع این استان اصفهان احداث و بهسازی می شود.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: احداث این کانال‌های آبیاری عمومی سبب صرفه جویی ۶۰۰ هزار متر مکعبی در مصرف آب کشاورزی شد.

غلامرضا عشاقی ادامه داد: از ابتدای اجرای این پروژه در دهه‌های قبل تا امروز بیش از چهار هزار و ۸۰۰ کیلومتر کانال آبیاری عمومی در استان احداث شده که صرفه جویی ۱۲۲ میلیون متر مکعبی آب را به همراه داشته است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی اصفهان تصریح کرد: ظرفیت اجرای هشت هزار کیلومتر کانال آبیاری عمومی در استان وجود دارد و پیش بینی می‌کنیم در قالب برنامه توسعه هفتم در ۲۵۰ کیلومتر دیگر احداث شود.

عشاقی خاطرنشان کرد: ۱۱۸ کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال آب کشاورزی در استان در یک سال اخیر، انجام و سبب صرفه‌جویی به میزان ۴.۴ میلیون متر مکعب شد.

وی افزود: ظرفیت اجرای این پروژه به طول ۲۳ هزار کیلومتر در استان وجود دارد و پیش بینی می‌شود که در قالب برنامه توسعه هفتم در ۱۰ هزار کیلومتر دیگر در استان لوله‌گذاری انجام شود.

 

منبع: ایرنا