قیمت مواد غذایی کشاورزی و جریان های تجارت بین المللی

پایگاه خبری Da1news: توسعه قیمت جهانی مواد غذایی و نوسانات کوتاه مدت آنها با نگرانی نگریسته می شود، زیرا افزایش

بیشتر بخوانید

برگزاری جلسه گروه نظارت نهاده ستاد نظارت الگوی کشت استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پایگاه خبری DA1news: نخستین جلسه مربوط به گروه نظارتی نهاده (بذر، کود، سم و مکانیزاسیون) استان، در مرکز تحقیقات و

بیشتر بخوانید

نظارت های محسوس و غیر محسوس را بیشتر خواهیم کرد

پایگاه خبری DA1news: دکتر رنجبر اقدم گفت: نظارت های محسوس و غیر محسوس را بیشتر خواهیم کرد و از شرکت

بیشتر بخوانید