استفاده پرورش‌دهندگان گل رز از دستگاه نانوحباب‌ساز ایران ساخت

به گزارش DA1news: دستگاه نانوحباب ساز ایران ساخت در یکی از گلخانه های پرورش گل رز مورد استفاده قرار گرفت.

بیشتر بخوانید