ایران در میان تولیدکنندگان بزرگ محصولات کشاورزی جهان

به گزارش DA1news: آمارهای فائو نشان می‌دهد ایران با وجود خشکسالی در تولید ۲۰ محصول کشاورزی رتبه‌های تک‌رقمی در رده‌بندی

بیشتر بخوانید