تحقق  ۹۰ درصدی کشت محصولات زراعی پاییزه/ بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی قزوین زیر کشت کلزا

پایگاه خبری DA1news:  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تحقق کشت بیش از ۹۰ درصدی محصولات زراعی پاییزه

بیشتر بخوانید

آغاز کشت دانه روغنی کلزا در مزارع کشاورزی استان قزوین

پایگاه خبری DA1news: حسن جلیلوند مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جدید برنامه‌ریزی برای کشت کلزا

بیشتر بخوانید

۱۷۶ هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین زیر کشت ذرت بذری اختصاص رفت

پایگاه خبری DA1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی جاری ۱۷۶ هکتار از مزارع کشاورزی

بیشتر بخوانید

ذخیره سازی گندم در استان قزوین از مرز ۱۵۰ هزار تن عبور کرد

پایگاه خبری Da1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: خرید و ذخیره‌سازی گندم در این استان با تحقق

بیشتر بخوانید

حسن جلیلوند: ۵۰ درصد برنامه خرید تضمینی گندم در استان قزوین محقق شد

پایگاه خبری Da1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تاکنون بیش از ۵۰درصد برنامه خرید تضمینی گندم از

بیشتر بخوانید

کشت پیاز در سطح ۲۰۰ هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین

پایگاه خبری Da1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۲۰۰هکتار از مزارع کشاورزی این استان به زیر پیاز

بیشتر بخوانید

۸۷ درصد برنامه کشت جهش تولید در قزوین منجر به قرارداد شده است

پایگاه خبری Da1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برنامه سطح کشت جهش تولید در دیمزارهای این استان

بیشتر بخوانید

تخفیف حق بیمه و تامین کود در طرح کشاورزی قراردادی

پایگاه خبری DA1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تاکنون ۷۳۰ فقره قرارداد با کشاورزان گندمکار این استان

بیشتر بخوانید

کشت گندم در ۱۵۹هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین

به گزارش DA1news:مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پایان عملیات کشت گندم در سطح ۱۵۹ هزار و ۷۰۱

بیشتر بخوانید