۸۷ درصد برنامه کشت جهش تولید در قزوین منجر به قرارداد شده است

پایگاه خبری Da1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برنامه سطح کشت جهش تولید در دیمزارهای این استان

بیشتر بخوانید

تخفیف حق بیمه و تامین کود در طرح کشاورزی قراردادی

پایگاه خبری DA1news: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تاکنون ۷۳۰ فقره قرارداد با کشاورزان گندمکار این استان

بیشتر بخوانید

کشت گندم در ۱۵۹هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین

به گزارش DA1news:مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از پایان عملیات کشت گندم در سطح ۱۵۹ هزار و ۷۰۱

بیشتر بخوانید