برگزاری جلسه تسریع در ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه طرح جهش تولید

به گزارش  DA1news: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، جلسه ای با حضور مدیر محترم جهادکشاورزی چرداول؛ مسئولین ادارات

بیشتر بخوانید