اوراق گواهی سپرده برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی است

پایگاه خبری DA1news: معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی جزئیاتی از انتشار گواهی سپرده بانک مرکزی با نرخ ۲۳ درصد را

بیشتر بخوانید