قارچ مفید می تواند توت فرنگی را از کپک خاکستری نجات دهد

پایگاه خبری DA1news: کپک خاکستری زیان زیادی را به کشاورزان، خرده فروشان و مصرف کنندگان توت فرنگی وارد می کند.

بیشتر بخوانید