امسال هم زمستان، خیلی سرد نیست!

به گزارش DA1news: رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی اعلام کرد که در فصل زمستان نیز بارندگی‌هایی کمتر

بیشتر بخوانید