موضوع آب یک مساله فرا دولتی و فرا وزارتی است

به گزارش  DA1news: نماینده مجلس تأکید کرد: کشت محصولات آب‌بر در بخش‌های بحرانی کشور مانند فلات مرکزی ایران ناشی از

بیشتر بخوانید