اولین گردهمایی مدیران امورمالی و اداری منطقه دو کشور در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش DA1news: رئیس روابط عمومی جهاد کشاورزی استان بوشهر از برگزاری اولین گردهمایی مدیران امورمالی و اداری منطقه دو

بیشتر بخوانید