نشست شورای عالی غذا و تغذیه استان فارس برگزار شد

پایگاه خبری DA1news: طرح پایش باقیمانده سموم و آفت کش ها شناسه دار کردن محصولات زراعی و باغی استان فارس

بیشتر بخوانید

برگزاری سلسله برنامه‌های آموزشی «آفت‌كش‌ها (باقیمانده سموم در محصولات كشاورزی)»

پایگاه خبری Da1news:  سلسله برنامه‌های آموزشی «آفت‌كش‌ها (باقیمانده سموم در محصولات كشاورزی)» برگزار شد. به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به

بیشتر بخوانید

«مرگ خاموش»؛ بررسی تهدیدات صادرات محصولات کشاورزی کشور

ارتباط مستقیم باقیمانده میان سموم و ترکیبات سمی مانند فلزات سنگین، نیترات و …در محصولات کشاورزی را با انواع بیماری‌های

بیشتر بخوانید