معافیت پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده برای ۵۱۰ راننده برون‌شهری

به گزارش DA1news: سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد که ۵۱۰ هزار نفر راننده برون‌شهری تحت پوشش این سازمان و بهره‌مند از

بیشتر بخوانید