انتشار آلودگی نفتی در ۶ کیلومتر نوار ساحلی بندرعباس

به گزارش DA1news: مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: شکسته شدن  یکی از خطوط انتقال فرآورده های نفتی که چهار

بیشتر بخوانید