نشست هماهنگی همایش بیمه محصولات کشاورزی در استان قزوین

پایگاه خبری DA1news: نشست هماهنگی برای برگزاری همایش بیمه محصولات کشاورزی روز چهارشنبه در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان

بیشتر بخوانید

شیوه یکجا کشتی یک‌ ظرفیت مغفول مانده در حفظ اراضی کشاورزی است

پایگاه خبری DA1news: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: شیوه یکجاکشتی یک ظرفیت مهم و مغفول مانده در صدور

بیشتر بخوانید

دومین کمیته مصرف بهینه آب کشاورزی در استان قزوین برگزار شد

پایگاه خبری Da1news: دومین کمیته مصرف بهینه آب کشاورزی استان قزوین با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی

بیشتر بخوانید

یک هزار و ۵۸۰ تن گوجه سبز در استان قزوین برداشت می‌شود

پایگاه خبری DA1news: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: یک هزار و ۵۸۰ تن گوجه سبز در سال

بیشتر بخوانید

برنامه های ترویجی به سمت آموزش مهارتی و تربیت تکنسین ماهر حرکت کند

پایگاه خبریDA1news: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برنامه های آموزشی ترویجی باستی از آموزش تئوری به سمت آموزش

بیشتر بخوانید

رسانه‌ها از وقایع بخش کشاورزی قزوین تحلیل فنی انعکاس دهند

پایگاه خبری Da1news: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: بخش کشاورزی این استان روزانه با اقدامات و وقایع متعددی

بیشتر بخوانید

توجه به نظام های بهره برداری در اولویت کار بخش آب و خاک قرار گیرد

پایگاه خبری Da1news: رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: توجه به نظام های بهره برداری در اولویت کار بخش

بیشتر بخوانید

محصولات عشایر و روستاییان در اولین جشنواره روستایی و عشایری استان قزوین

پایگاه خبری DA1news: اولین جشنواره روستایی و عشایری استان قزوین که به معرفی محصولات عشایر و روستاییان استان قزوین اختصاص

بیشتر بخوانید

۳۱۲ تن گل محمدی از مزارع استان قزوین برداشت می شود

پایگاه خبری DA1news: مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین گفت: عملیات برداشت گل محمدی از سطح ۱۳۹ هکتار از مزارع

بیشتر بخوانید

کشاورزان استان قزوین از هرگونه افزایش کشت بهاره و تابستانه خودداری کنند

پایگاه خبری Da1news: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشاورزان این استان با توجه به محدودیت

بیشتر بخوانید