معین خبر داد: مبارزه با ملخ بومی در ۱۸ استان کشور تا شهریور ادامه دارد

پایگاه خبری DA1news: به دلیل شرایط آب و هوایی مبارزه با ملخ بومی در ۱۸ استان کشور تا شهریور ادامه دارد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی، سعید معین از ادامه دار بودن مبارزه با ملخ های بومی در کشور خبر داد و گفت: مبارزه با ملخ های بومی در 18 استان ادامه داشته  و در بیش از 51هزار هکتار استانهای مختلف درگیر این آفت هستند.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: سطح مبارزه با ملخ‌های بومی به سمت مناطق معتدل و سردسیر است و همچنان مبارزه تا شهریورماه ادامه خواهد داشت.

وی درباره میزان خسارت‌ها گفت: عملیات مبارزه با ملخ های بومی به خوبی درحال انجام است تاجایی که تاکنون ملخ مراکشی از مراتع وارد باغات و مزارع نشده است.

معین با بیان اینکه بیشترین سطح مبارزه با ملخ های بومی مربوط به استان فارس است تصریح کرد: تاکنون خسارت باغی و زراعی ناشی از حمله ملخ های بومی مراکشی نداشته ایم.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که سطح مبارزه با ملخ های بومی به ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار هکتار برسد.

 

منبع: https://www.irna.ir/