رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان : ٨٦ درصد اشتغال در بخش کشاورزی کردستان تحقق یافت

پایگاه خبری Da1news: کردستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان از تحقق ٨٦ درصدی اشتغال در بخش کشاورزی کردستان خبر داد.

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از  روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، پیمان اسکندری امروز (۳اسفند) در جلسە شورای کشاورزی استان کردستان در خصوص وضعیت بارندگی در استان اظهار کرد: میزان بارندگی‌ها نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە ٥.۲ درصد و بە نسبت دراز مدت ۱۹.۳ درصد کاهش داشتە است.

وی عنوان کرد: همچنین میزان تولیدات استان ۳ میلیون تن در سال است کە از این میزان محصولات زراعی ۱۷۰ میلیون تن، محصولات باغی ٤۳۰ هزار تن، تولیدات دام و طیور ۳۹۲ هزار تن و در حوزە شیلات بیش از ۱۱ هزار تن بودە است.

اسکندری در خصوص زمین‌های زیر کشت بیان کرد: در سال جاری سطح زیرکشت استان در حوزە گندم ۳۲هزار و ٥۰۰ آبی و ٥٥۷ هزار دیم است.

وی ادامە داد: استان کردستان یکی از قطب‌های تولید گندم و غلات در کشور است و قریب بە ٨٨ درصد از اراضی کشاورزی کردستان دیم است.

اسکندری بیان کرد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری و تاکیدات سازمان جهاد کشاورزی بر این است کە در سطح اراضی دیم عملکرد افزایش پیدا کند.

وی بیان کرد: استان کردستان در یک سال اخیر رتبە سوم تولید گندم را در کشور بە خود اختصاص داد.

اسکندری بیان کرد: همچنین مرغوبیت گندم در استان کردستان ٦۰ درصد افزایش پیدا کردە است.

وی در ادامە بیان کرد: تاکنون ۹۳ درصد از سهمیە کود استان را جذب شدە کە این میزان بە نسبت سال‌های گذشتە رشد بسیار خوبی داشتە است.

اسکندری بیان کرد: حدود ۲۲٤ هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش بیمە قرار گرفتە است.

وی بە پرداخت تسهیلات بە کشاورزان استان در قالب طرح جهش تولید اشارە و افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان در طرح جهش تولید به کشاورزان کردستانی پرداخت شدە است.

اسکندری ادامە داد: ۱٦۲ کارشناس بە منظور اجرای طرح جهش تولید در استان کردستان بە کار گرفتە شدە است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان از رفع تداخل ٥٦۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کردستان تا بە امروز خبر داد و گفت: ۲۷٥ هزار هکتار از این اراضی غیرملی بودە است.

اسکندری در ادامە از تحقق ٨٦ درصدی تحقق اشتغال در بخش کشاورزی کردستان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ٨ هزار و ۲۷٥ نفر در بخش کشاورزی کردستن مشغول بە کار شدەاند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰ هزار تن اقلام اساسی در استان توزیع شدە و در مجموع ٥۹ هزار و ٦۱٥ تن انواع مواد غذایی در سطح انبارهای استان موجود و مشکلی در این خصوص نداریم.

در ادامە این جلسە موسی شفیعی رئیس اتحادیە مرغداران استان با اشارە بە برنامە هدفمندسازی یارانەها گفت: هدفمندسازی یارانەها بیشترین تاثیر منفی را بر واحدهای مرغداری گذاشتە است.

وی با اشارە بە افزایش قیمت مرغ در استان گفت: باوجود افزایش قیمت مرغ در استان اما همچنان مرغداران با ضرر و زیان بیشتری روبەرو هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *