درباره ما

عصر حاضر را به واسطه بهره‌گیری از تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، «عصر اطلاعات و ارتباطات» نام نهاده‌اند.

 همزمانی گسترش علم و تكنولوژي در بخش ها و زیر ساخت های کشاورزی جهان  از یک سو و «تکنولوژی های نوین» و «نظم نوین اطلاعات و ارتباطات»  از سویی دیگر تاثیر شگرف و بی مانندی در عرصه های مختلف این بخش مهم و استراتژیک اقتصادی، پدید آورده اند. و این اثرگذاری به گونه‌ای مشخص به منظور استفاده هر چه مطلوب تر از آن برای مقاصد گوناگون به وجود آمده، که کاملا مشهود است.

در این بین دستاوردهای نوین انسانی در جریان دانش، اختراعات و نوآوری های جدید به طور پیوسته بر گستره و دامنه تکنولوژیهای اطلاعات و ارتباطات افزوده اند. بدین ترتیب تکوین دنیای جدید قبل از هر چیز، مدیون دستاورد تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است.

بر همین اساس، رکن اصلی اشاعه و نشر این فنون، ابزارهای ارتباطات است. و باید اذعان داشت که اطلاعات و ارتباطات، در جامعه فراصنعتی کنونی عمده ترین معیار توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی محسوب می شوند.

از این رو  با پایگاه خبری  DA1news به میان شما آمده ایم.

به میان شما آمدیم  تا بتوانیم مرجعی به روز، مطمئن و مفید در ارائه اخبار، مقالات و مطالب بخش کشاورزی باشیم. و بر این امر پافشاری و تلاش خواهیم کرد تا با همکاری تیم های متخصص در حوزه اطلاع رسانی و رسانه و همچنین با استفاده از اساتید مبرز و صاحب نام علم کشاورزی ، منبع و مرجعی مطمئن و مستقل در حوزه اطلاع رسانی جدیدترین دستاورهای علمی  و تکنولوژی، همچنین اخبار و نوآوری های داخلی و بین المللی در بخش کشاورزی  برای فعالان این بخش مهم اقتصادی کشور باشیم.

همچنین باید اذعان داریم که این مهم میسر نخواهد شد مگر با همیاری متخصصین و صاحب نظران بخش های مختلف حوزه کشاورزی و   در راه رسیدن به این اهداف که همان شکوفایی هرچه بیشتر کشاورزی ایران عزیزمان است، دست یاری و همکاری اساتید فن، فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی را می فشاریم تا با بهر گیری از انتقادات، پیشنهادات و همچنین راهنمایی های شما، راهگشایی باشد برای نیل به اطلاع رسانی صحیح و دقیق و تاثیر گذار .

با پایگاه Daily Agricultural News اخبار روزانه کشاورزی همراه شما خواهیم بود.