بازدید هیئت عراقی از سامانه های نوین آبیاری اصفهان/ همکاری ایران و عراق در توسعه طرح های آب و خاک 

پایگاه خبری DA1news: یک هیئت عراقی به همراه مدیران ارشد آب وزارت کشاورزی جمهوری عراق از توانمندی تولید لوله و تجهیزات و طرح های آبیاری تحت فشار استان اصفهان بازدید به عمل آوردند
به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، اعضای این هیات متشکل از مدیران ارشد آب وزارت کشاورزی جمهوری عراق به همراه فریبرز عباسی مشاور وزیر و مجری طرح سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به استان اصفهان سفر کرده و از نزدیک از کارخانجات تولید لوله و تجهیزات و همچنین طرح های اجرا شده آبیاری تحت فشار بازدید کردند.
آقای عشاقی مدیر آب و خاک استان به همراه دیگر مسؤلین این هیئت را همراهی نمودند .
آقای عدی طه عبدالکریم مدیر طرح فناوری های نوین آبیاری و مکانیزاسیون، خانم ایمن صاحب سلمان رئیس اداره خاک و آب، آقای حیدر کاطع بنیان مدیر روابط عمومی، رسانه و همکاری های بین الملل و خانم رقیه مجید هاشم کارشناس اداره خاک و آب وزارت کشاورزی کشور جمهوری عراق مهمانان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بودند.


بازدید از طرح های سامانه های نوین آبیاری اجرا شده، کشت های گلخانه ای و توانمندی کارخانجات تولیدی لوله و اتصالات سیستم های نوین آبیاری از اهداف سفر هیئت مذکور بود .
از دیگر اهداف هیئت اعزامی کشور عراق ایجاد زمینه های همکاری ایران در توسعه طرح های آب و خاک و کشاورزی کشور عراق و انتقال دانش فنی بوده است .