اصفهان پیشرو در حفظ، اصلاح و احیای باغات انگور/ نگاه ویژه کارشناسان، محققین و باغداران پیشرو

پایگاه خبری DA1news: کارگاه آموزشی طراحی و احداث باغ مدرن انگور، سیستم های داربستی انگور و معرفی ارقام جدید در شهرستان لنجان برگزار شد

به گزارش اخبار روزانه کشاورزی به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، کارگاه آموزشی انگور با حضور کارشناسان، محققین و باغداران پیشرو استان همراه با تدریس آقای رحمانی از استان قزوین در شهرستان لنجان برگزار شد.

در این کارگاه پس از ضرورت اصلاح و احیای باغات انگور با بهره گیری از دانش روز توسط معاون باغبانی سازمان آقای ابوالحسنی، روشهای نوین باغداری و انواع سیستم های تربیت داربستی و معرفی ارقام جدید و اقتصادی ، هرس و سیستم متناسب تربیت هر رقم توسط آقای رحمانی تشریح گردید.

استان اصفهان دارای سطح۶۳۰۰ هکتار باغات انگور و تولید بیش از ۶۲۰۰۰ تن تولید سالیانه انگور می باشد.
شرایط اقلیمی مطلوب استان و از طرفی نیاز آبی نسبتا پایین انگور، امکان ارز آوری و صادرات، سبب گردیده که حفظ و اصلاح و احیای باغات انگور در استان مورد تاکید و توجه قرار گیرد.