کرسی های نظریه پردازی یک ظرفیت بی نظیر/ کرسی های ترویجی منجر به تحول و رشد می شود

پایگاه خبری DA1news: سومین جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره وزارت جهاد کشاورزی با حضور خیام نکوئی معاون

بیشتر بخوانید