کردستان میزبان گردهمایی مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی منطقه ۴ کشوری

پایگاه خبری DA1news: مهندس سلیمی مدیر صنایع تبدیلی و تکمیلی سازمان جهاد کشاورزی کردستان در گردهمایی مدیران صنایع تبدیلی و

بیشتر بخوانید