کاشت 5000 هکتار آپونتیا در استان فارس کلید خورد

به گزارش DA1news: رئیس گروه محیط زیست و سلامت غذای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برنامه داریم کاشت 5000

بیشتر بخوانید