وزیر کشور: با بحران منابع آب و خاک و جمعیت مواجهیم

پایگاه خبری Da1news: وزیر کشور گفت: آبخیزداری باید با استفاده از گروه‌های جهادی و جوامع محلی انجام شود و تمام

بیشتر بخوانید