بانک کشاورزی کردستان ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

پایگاه خبری DA1news: مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان گفت: این بانک در سال گذشته ۴۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات

بیشتر بخوانید