با تصمیم دولت متوقف شد؛ ثبت سفارش واردات برنج از هند

به گزارش DA1news: نایب رییس انجمن واردکنندگان برنج ایران از توقف ناگهانی ثبت سفارش واردات برنج از کشور هند خبر

بیشتر بخوانید