آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اختیارات کنترل بازار به اتحادیه‌ها

DA1news: وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که برای واگذاری تمامی اختیارات و ماموریت‌های خود در زمینه کنترل بازار، واردات و

بیشتر بخوانید